Allereerste Dag van de Volkshuisvesting bewijst: volkshuisvesting is terug van weggeweest!

Het oplossen van het woningtekort, duurzaam en betaalbaar wonen in veilige en leefbare wijken: iedereen in Nederland werkt er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. Al die inspanningen kwamen gisteren samen tijdens de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting. Alle betrokken partijen en overige bezoekers kijken terug op een dag vol inspiratie, innovatie en ontmoetingen.

Oproep van minister Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trapte af met een speech en riep iedereen op om deze grote woonopgave samen op te pakken: “Als we voor iedereen die betaalbare duurzame woning en die bloeiende gemeenschap willen realiseren, zullen we elkaar nodig hebben.”

Inspiratiesessies en innovatieplein

De Dag van de Volkshuisvesting stond in het teken van de centrale thema’s woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid en veiligheid. In de talkshow kwamen deze onderwerpen als eerste aan bod. Met de tip en tricks van zowel de gasten aan tafel als de sprekers bij de deelsessies kunnen woningcorporaties, gemeenten, provincies, bouwende partijen, investeerders, makelaars en andere professionals straks aan de slag de uitdagingen die op hun pad komen. Ook lieten bezoekers zich informeren en inspireren op het innovatieplein, waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en bouwen van dichtbij te zien waren. En buiten, aan de Tramkade, kon je door het Verplaatsbare Straatje struinen met heuse echte woningen.

Tot slot was er ruimte voor ontmoeting tijdens een afsluitende netwerkborrel.

De Dag van de Volkshuisvesting werd georganiseerd door Ministerie van BZK samen met een programmacommissie uit het werkveld, met daarin: Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, Woonbond, NVDE, TKI Bouw en Techniek, IVBN, CBS, Kadaster, VNG, IPO, Valente, de Nederlandse GGZ en gemeente 's-Hertogenbosch.