Update Handreiking Prestatieafspraken

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op lokaal niveau goede afspraken te maken en te onderhouden is de handreiking prestatieafspraken ontwikkeld. Daarvan is vanaf vandaag een update beschikbaar.

Handreiking

De handreiking prestatieafspraken helpt organisaties op lokaal niveau om goede afspraken te maken en ze te onderhouden. De handreiking biedt handvatten op het gebied van wetgeving, de praktijk en de rollen van alle betrokken partijen.  

Update 2023 

Sinds de eerste handreiking is het document een paar keer aangepast. Ook nu zijn er diverse redenen voor een update , waaronder de in de zomer van 2022 gemaakte Nationale Prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten. De versie van 2023 is beperkt en bestaat uit een oplegger van 8 pagina's.In 2024 is een grotere herziening voorzien, omdat verwacht wordt dat in dat jaar de wet Versterking regie op de volkshuisvesting in werking treedt. 

Wat zijn prestatieafspraken?

In de prestatieafspraken leggen de partijen vast wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen. 
De Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is, schrijft voordat partijen jaarlijks overleggen over de prestatieafspraken.  Deze afspraken zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend en zijn opgenomen in een overeenkomst. Een belangrijke achterliggende gedachte bij het maken van prestatieafspraken is dat samenwerking nodig is om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken.