Onderzoek naar schoolvloeren met MuWi-systeem

Enkele honderden scholen in Nederland zijn gebouwd met het zogenoemde MuWi-systeem. Hierbij bestaat de verdiepingsvloer uit betonnen balkjes waartussen (lichtgewicht) betonnen vulelementen worden geplaatst. Uit onderzoek van TNO - naar aanleiding van een losgekomen stuk beton in een Rotterdamse school – blijkt dat op meerdere scholen sprake is van schade aan dit soort vloeren. TNO concludeert dat bij de tot nu toe onderzochte scholen geen schades zijn waargenomen met acuut gevaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt gemeenten uit voorzorg om eigenaren van scholen met dit systeem te informeren over de mogelijke schade en om hen te verzoeken hier tijdens de zomervakantie onderzoek naar te laten doen. 

In mei is in een schoolgebouw in Rotterdam een deel van een betonelement losgekomen uit de onderzijde van de vloer van de bovenliggende verdieping. Hierbij is gelukkig niemand gewond geraakt. Uit vervolgonderzoek in opdracht van de school en de gemeente Rotterdam bleek dat er geen sprake was van een enkelvoudig incident, maar dat op meer plekken in de school schade aanwezig was. 

Na onderzoek concludeerde TNO dat ook bij twee andere Rotterdamse scholen met de dezelfde bouw sprake was van schade. Daarbij waren geen schades met acuut gevaar voor het loskomen van stukken beton. Op basis van het TNO-onderzoek heeft de gemeente Rotterdam het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geïnformeerd. Het ministerie van BZK heeft daarna samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten om gemeenten te vragen om voor alle zekerheid alle scholen met dezelfde bouw in Nederland te laten onderzoeken, zodat waar nodig schade hersteld kan worden. Eventuele schade aan het vloersysteem heeft geen gevolgen voor de constructieve veiligheid van de gebouwen. 

Het onderzoek van TNO wijst erop dat de schade die tot nu toe gevonden is, al ontstaan is tijdens de bouw. Het MuWi-systeem is gebruikt tussen 1951 en 1973. Eventuele schade kan eenvoudig worden hersteld door het weghakken van de onderzijde van de beschadigde betonelementen. Omdat de schade al tijdens de bouw is ontstaan, is de verwachting dat er geen nieuwe schade zal ontstaan. Een eenmalig onderzoek met bijbehorend schadeherstel is daarom voldoende.