Oproep minister: samen sneller en duurzamer bouwen

Om het woningtekort in te lopen en de energiearmoede te bestrijden, moeten we in Nederland sneller en duurzamer gaan bouwen. In een Kamerbrief heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, benadrukt dat het daarom in de (ver)bouw niet langer alleen draait om de laagste prijs bij aanbesteding, maar ook om schaal, kwaliteit en maatschappelijke prestaties voor de lange termijn. De minister zet samen met de sector in op industriële (ver)bouwstromen, met hoge kwaliteitstandaarden en toepassing van duurzame bouwmaterialen en -voertuigen. Dit moet de (ver)bouwcapaciteit in de sector structureel vergroten en verduurzamen.

De sector kan dit aan, omdat er bij bedrijven en bouwplaatsen allerlei slimme oplossingen te zien zijn op het terrein van industrieel en duurzaam bouwen. Dit kan nog veel meer gedaan worden. De minister jaagt dit nu aan door zelf het goede voorbeeld te geven in bouwprojecten van het Rijk en door de sector waar nodig te ondersteunen met standaardisatie, digitalisering  en het verduurzamen van de bouwketens.

Grote omslag

Het is noodzakelijk, zo benadrukt de minister in de brief, om structureel de (ver)bouwcapaciteit van de sector te vergroten door te investeren in groei van de arbeidsproductiviteit, verduurzaming en het innovatievermogen van de sector. De hele bouwketen, van ontwerpen tot uitvoeren, moet anders gaan werken. De minister en de sector gaan afspraken maken over diverse samenhangende maatregelen. Zo is de inzet dat op kop lopende opdrachtgevers volgens dezelfde ambitieuze standaarden gaan uitvragen. En met bouwers en toeleveranciers wordt een akkoord gesloten over het verduurzamen en hergebruiken van bouwmaterialen. In de bouwketens gaan partijen ook meer digitaal informatie met elkaar delen met behulp van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Tot slot zullen in het kader van het programma Verbouwstromen in een aantal regio’s met relatief veel energiearmoede Renovatiedeals worden gesloten. Dit moet gemeenten, corporaties en bouwers in staat stellen bestaande woningen sneller en op grotere schaal te verduurzamen.