Woondeals Utrecht en Amersfoort zorgen voor meer en betaalbare woningen

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode tot en met 2030. Hiervoor ondertekenden zij drie Woondeals voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Deze Woondeals bevatten afspraken over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar ze in vallen. 

Waar gaan de afspraken over?

Per regio maken de partijen afspraken over het aantal woningen dat zal worden gerealiseerd. In de regio U10 gaat het om 61.000 woningen en in de regio Amersfoort om 27.000 woningen. In de regio Foodvalley, samen met  Gelderland, gaat het om 25.000 woningen. De haalbaarheid van de afspraken is afhankelijk van diverse randvoorwaarden en omstandigheden, zoals financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de Woondeals beloven de partijen zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Minister Hugo de Jonge: “Met het tekenen van de drie regionale Woondeals in en rond Utrecht, goed voor de bouw van 83.500 woningen tot en met 2030, zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van het woningtekort. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Utrecht.”

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie Utrecht de komende jaren fors zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd, moeten we de woningbouw versnellen én verduurzamen. Dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, waarin de hoge rentestand, stikstof, netcongestie en personeelskrapte van grote invloed zijn in de hele woningbouwketen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze steun van het Rijk, samen met de regio’s, gemeenten, woningbouwcorporaties en partners in de bouw alles op alles zetten om deze uitdagingen te lijf te gaan, zodat onze provincie voor al haar inwoners een t(h)uis biedt.”

Betaalbare woningen

In de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. Daarom zijn in de Woondeals  ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat vanaf 2025 tweederde van de woningen die gerealiseerd worden in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 763,- per maand), middenhuurwoningen(tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. 

Ondertekening

De Woondeals voor de regio U10 en de Regio Amersfoort zijn op 13 maart ondertekend in de nieuwe stadswijk Hogekwartier in Amersfoort. Eerder al, op 8 maart, is de woondeal voor de regio Foodvalley ondertekend tijdens een bijeenkomst in Zutphen. Beide keren was minister De Jonge aanwezig om namens het Rijk zijn handtekening te zetten.