Specifieke uitkering lokale aanpak isolatie

Het kabinet heeft de regeling voor de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie gepubliceerd. Met deze specifieke uitkering kunnen gemeenten slecht geïsoleerde koopwoningen isoleren om zo het energiegebruik te verlagen en energiearmoede zoveel mogelijk tegen te gaan. Gemeenten kunnen tussen 1 maart en 31 mei 2023 een voorstel indienen voor de eerste tranche van de specifieke uitkering. Daarvoor is € 206 miljoen beschikbaar voor in totaal 142.000 woningen.

De 142.000 koopwoningen en woningen in gemengde VvE’s (vereniging van eigenaren) moeten voor 31 december 2026 geïsoleerd zijn. In 2024 en 2025 komen er nog een tweede en een derde tranche waarin gemeenten aanvragen kunnen indienen. Voor de tweede en derde tranche is in totaal ruim € 823 miljoen beschikbaar zodat in totaal 750.000 woningen aangepakt kunnen worden.

De kaders van de specifieke uitkering

Per gemeente worden middelen gereserveerd waarvoor zij een aanvraag kunnen doen. Voor iedere woning in een aanvraag krijgt een gemeente € 1460. Dit geld is vrij inzetbaar voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen, ontzorging van bewoners en uitvoeringskosten van de gemeente zelf. Het geld kan gecombineerd worden met andere subsidies, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) van gemiddeld 30% voor isolatiemaatregelen. Ook kunnen de middelen ingezet worden voor een doe-het-zelf-aanpak.

De specifieke uitkering lokale aanpak isolatie is gericht op koopwoningen of woningen in gemengde VvE’s met energielabel D, E, F en G of een vergelijkbare energetische staat. Van de woningen die met de specifieke uitkering worden aangepakt moet 80% een WOZ-waarde hebben onder het gemiddelde in de gemeente of die onder de NHG-grens valt (€ 429.300).

Wijkgerichte aanpak

Met deze specifieke uitkering moedigt het kabinet gemeenten aan een wijkgerichte straat-voor-straat aanpak te realiseren. Gelijksoortige woningen worden daarbij gebundeld verbeterd. Ook moedigt het kabinet gemeenten aan de aanpak te verbinden met de uitvoeringsplannen van de transitievisies warmte.