Contouren Volkshuisvestingsfonds 2023 bekend

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte onlangs in een kamerbrief de nieuwe contouren bekend van het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Het kabinet investeert in 2023 opnieuw middelen voor de regeling voor de herstructurering van de particuliere woningvoorraad in kwetsbare gebieden. In totaal is er € 600 miljoen beschikbaar.

VHF 2023 in hoofdlijnen

In de regeling gaat het om vervangende nieuwbouw en het toekomstbestendig maken en transformeren van de slechtste woningvoorraad. Daarnaast kunnen gebieden weer een bijdrage vragen voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte.

In het nieuwe VHF krijgen de stedelijke focusgebieden* en regio's aan de grens** opnieuw prioriteit. Andere gebieden mogen echter ook aanvragen indienen.

Na gesprekken met gemeenten en koepels en een reflectie over de eerste tranche van het VHF, heeft minister De Jonge het volgende besloten:

  1. De regeling wordt simpeler en beter uitlegbaar. Zo is er beknoptere aanvraagdocumentatie, een ruimere definitie van het projectgebied en een vereenvoudiging van de gevraagde onderbouwing.
  2. Het minimumaantal te herstructureren woningen is verlaagd. Aanvragen moeten minimaal 50 woningen betreffen. Dit geeft gemeenten met kleinere kwetsbare gebieden meer ruimte om een aanvraag in te dienen. Bij stedelijke focusgebieden ligt deze grens op 100 woningen.
  3. Er komt een maximaal aan te vragen bedrag per gemeente. De spreiding van de middelen is hierdoor beter gewaarborgd.
  4. De regeling is hoofdzakelijk bedoeld voor woningen in particulier bezit. In sommige gevallen kan ook een bijdrage worden aangevraagd voor sociale huurwoningen van corporaties.
  5. Het toevoegen van kleinschalige collectieve maatschappelijke voorzieningen in het gebied is ook nieuw.

Loket in 2023 weer open

Minister De Jonge brengt de regeling dit voorjaar in consultatie en maakt dan ook de aanvraagdocumentatie voor gemeenten openbaar. Later start een informatie- en ondersteuningstraject. Het aanvraagloket gaat naar verwachting enkele maanden in de zomer open.

Regeling om kwetsbare wijken te verbeteren

Het VHF is een belangrijke financiële regeling vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het doel van de regeling is om in kwetsbare wijken de leefbaarheid te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld door een meer gemengde woningvoorraad te realiseren via herstructurering.


* De stedelijke focusgebieden:

Leeuwarden-Oost, Groningen Noord, Arnhem Oost, Heerlen Noord, Breda Noord, Eindhoven Woensel Zuid, Tilburg Noordwest, Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam Zuid, Den Haag Zuidwest, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Zaandam Oost, Lelystad Oost, Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Vlaardingen West, en Delft West, Dordrecht West en Roosendaal Ring.

** De regio’s aan de grens:

Eemsdelta, Oost-Groningen, Het Hogeland, Parkstad Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Mergelland, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen, Achterhoek, Noord Friesland, Zuid- en Oost Drenthe, Twente, Noord-Limburg.