Vierde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 24 duizend nieuwbouwwoningen

Door heel Nederland kunnen binnenkort 24.768 nieuwe woningen worden gebouwd door de gelden van de vierde tranche Woningbouwimpuls (WBI). Hiervan valt 68 % in de categorie 'betaalbaar'. In totaal zijn er 29 aanvragen ingediend bij het WBI-loket voor het versneld realiseren van woningen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening honoreert 20 aanvragen en kent daarmee € 112 miljoen inclusief btw toe.

Kansen voor kleinere gemeenten

Sinds de vierde tranche zijn de mogelijkheden voor kleinere gemeenten vergroot. Zo wordt de regeling ook toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen. Daarnaast kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. 

Toch zijn er enkele regio's die nog geen gebruik maken van de Woningbouwimpuls om de woningbouw te versnellen. Het ministerie van BZK wil samen met de gemeenten kijken om op programmatische wijze een gebied te ontwikkelen, zodat er verschillende projecten met elkaar samen een aanvraag kunnen indienen.

Vergroot afbeelding
4e tranch van de Woningbouwimpuls levert 24.768 nieuwe woningen op

Openstellen vijfde tranche

Om de samenwerking met de decentrale overheden en de strijd tegen het woningtekort door te zetten, opent op 15 februari 2023 het aanmeldloket voor de vijfde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 31 maart 2023 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Daarna volgt het beoordelingsproces en de besluitvorming. Voor deze tranche is totaal € 250 miljoen inclusief btw beschikbaar gesteld.

In januari 2023 worden de zogenaamde Impulskamers opnieuw georganiseerd om kleinere gemeenten op weg te helpen bij de aanvraag van de Woningbouwimpuls. Zo kunnen gemeenten geholpen worden bij het voorbereiden van een aanvraag van de Woningbouwimpuls. De data van de Impulskamers worden binnenkort bekendgemaakt.

Grens omlaag voor betaalbare koop

Voor de vijfde tranche is een belangrijke wijziging voorzien: de Nationale Hypotheek Garantie-grens (NHG-grens) zal niet meer gelden. Dit betekent dat de grens van betaalbare koop niet langer meer geldt in een aanvraag van de Woningbouwimpuls. In plaats daarvan is de grens nu blijvend vastgesteld op € 355.000. Dit heeft als doel om meer betaalbare koopwoningen te realiseren voor starters en middeninkomens.