Wim Kuijken adviseert over toekomst Gnephoek

Wim Kuijken, de voormalige deltacommissaris, zal advies uitbrengen over de toekomst van de Gnephoek bij Alphen aan den Rijn. Op verzoek van minister De Jonge gaat dhr. Kuijken kijken of woningbouw daar zou moeten en kunnen bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave voor ons land en in de regio in de komende jaren. De betrokken overheden hebben daar al langere tijd verschil van mening over. Naar verwachting brengt hij dit najaar zijn advies uit. Het vormt de basis voor een richtinggevend besluit over de ontwikkeling van het gebied.

In mei 2022 bracht minister De Jonge in het bijzijn van de wethouder en de gedeputeerde een werkbezoek aan de Gnephoek. Daar is besproken om voor het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen over het gebied. Daarvoor wordt onafhankelijk advies ingewonnen. Dhr. Kuijken heeft de inhoudelijke en bestuurlijke expertise om zich over dit vraagstuk te buigen en een onafhankelijk advies uit te brengen. Hij zal de betrokken partijen spreken en zij zullen alle relevante informatie aanleveren. Op basis daarvan zal hij het onafhankelijke advies opstellen.