Minister Hugo de Jonge opent Dag van de Projectontwikkeling 2022

Vandaag opent minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) in Den Haag. Daarbij adresseert hij diverse onderwerpen, zoals de rol van projectontwikkelaars bij de versnelling van de woningbouwopgave.

NEPROM, de koepelorganisatie van projectontwikkelaars, presenteert op de DVDP het rapport ‘Versnellen voorfase gebiedsontwikkelingen’. Dit rapport is opgesteld door Site Urban Development, in opdracht van NEPROM, BZK en andere partijen achter de Actieagenda Wonen. In Nederland duurt het gemiddeld 7 jaar voordat de eerste paal voor een woningbouwproject de grond in gaat. Het rapport doet diverse aanbevelingen om dit lange traject te verkorten. Minister De Jonge roept daarnaast projectontwikkelaars op om nog betere projectvoorstellen te doen, zodat er in de voorfase minder aanleiding is voor vertragende beroepsprocedures.

Het vervolg

Het versnellen van processen en procedures is één van de speerpunten uit het Programma Woningbouw van de minister. De resultaten uit het Site-onderzoek worden de komende maanden aangevuld met de resultaten uit aanverwante onderzoeken. In september mondt dit geheel uit in een notitie, die de mogelijkheden voor versnelling concreet in beeld brengt. Daarnaast zal de notitie een voorstel bevatten voor de bijbehorende juridische instrumenten, plus een aanpak voor het toetsen van de versnellingsmogelijkheden in de praktijk.