Huurtoeslagparameters 2022 bekend

De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2022 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen per 1 januari geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. De normhuren, aftoppingsgrenzen, de kwaliteitskortingsgrens en daarmee ook de huurgrens voor jongeren worden per 1 januari niet verhoogd vanwege de huurbevriezing.

Staatscourant en circulaire

De inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag zijn in de Staatscourant gepubliceerd. 

Via woningmarktbeleid.nl wordt informatie over huur- en woonbeleid bekendgemaakt. Deze digitale informatie vervangt de jaarlijkse MG-circulaire over de parameters huurtoeslag en overige bedragen wonen. Snel op de hoogte van actuele beleidsinformatie? Dat kan via aanmelding op de nieuwsbrief.