Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 is gepubliceerd

De MG-circulaire 2020-01 geeft informatie over het huurprijsbeleid voor 2020 en het eerste deel van 2021. Nieuw is dat de regeling rond de maximale huursomstijging voor woningcorporaties (maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie) per 2020 is gewijzigd.

Huurprijsbeleid per 1 januari 2020

Voor het kalenderjaar 2020 wijzigt de regeling voor de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties. De regeling is aangepast conform de afspraken hierover uit het Sociaal Huurakkoord 2018 van Aedes en Woonbond. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat deze wijziging regelt op 28 januari 2020 aangenomen (als hamerstuk afgedaan).

Per 1 januari 2020 wijzigt de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en is de liberalisatiegrens geïndexeerd.

Huurprijsbeleid per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wijzigen de maximale huurverhogingspercentages, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.574. Bovendien worden de WOZ-component in het woningwaarderingsstelsel, de maximale energieprestatievergoedingen en de maximale huurprijsgrenzen geïndexeerd. In de circulaire wordt tevens het proces van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging beschreven.

Bijlagen

In de bijlagen van de circulaire zijn de liberalisatiegrenzen vanaf 1989, de maximale energieprestatievergoedingen per 1 juli 2020, de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2020 en een stroomschema 'Wanneer huishoudverklaringen vernietigen?' opgenomen.

Kijk voor meer informatie op de website voor de MG-circulaire 2020-01.