10 februari Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Zet in mijn agenda

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Het webinar is live te volgen via YouTube en u bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Het webinar is bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

Programma en aanmelding

De Webinar zal bestaan uit een korte introductie van het fonds (met onder andere een videoboodschap van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren ) en een paneldiscussie over de belangrijkste aspecten van het fonds. De webinar wordt afgesloten met een korte samenvatting van de regeling en een blik vooruit naar het vervolg.

Onze dagvoorzitter is Anouschka Laheij.

De deelnemers aan de paneldiscussie zijn;

 • Marja Appelman directeur Woningmarkt bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Yasin Torunoglu wethouder Gemeente Eindhoven
 • Suzanne Lipsch Programmamanager Wonen en Herstructurering Parkstad Limburg,
 • Bothilde Buma directeur Woonservice
 • Chris Kuipers DG BRW Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De paneldiscussie zal worden gestructureerd aan de hand van een aantal stellingen. Iedere stelling wordt vooraf gegaan door een korte pitch van medewerkers van het ministerie, waarbij een onderdeel van het fonds wordt toegelicht. Op stelling wordt vervolgens gereageerd door de panelleden. Intussen kan het publiek ook reageren op de stellingen (via Mentimeter) en vragen stellen aan het panel via de chat.

Aanmelden kan nog steeds via het aanmeldformulier.

Hebt u collega’s of contacten voor wie deze conferentie ook interessant kan zijn? Stuurt u deze save the date dan gerust door.

U kunt nog reageren op de conceptregeling tot 10 februari 2021 de dag van de webinar. Ga naar de website van Internetconsulatie.nl.

Over het volkshuisvestingsfonds

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om € 450 miljoen beschikbaar te stellen om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

Met deze bijdrage komt het ministerie tegemoet aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden. Alle gemeenten kunnen hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en naar de 13 grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. 

Met de inzet van het fonds verbetert de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in deze gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, om ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik.

De afgelopen weken is gewerkt aan de regeling van het fonds met als resultaat dat ten tijde van het webinar de regeling al in consultatie zal zijn. Wij nemen graag dit moment om de conceptregeling aan u te presenteren.

De vragen die centraal staan in dit webinar zijn:

 • Wat zijn de doelen van het fonds?
 • Wie kan aanspraak maken op het fonds? En hoe?
 • Welk soort programma’s komen in aanmerking voor het fonds?
 • Hoe worden aanvragen beoordeeld?

Van 26 januari tot 10 februari 2021 is de conceptregeling in consultatie. U kunt de regeling inzien en reageren op de website van Internetconsulatie.nl.