Video: wijziging Woningwet 2022

Met de gewijzigde Woningwet kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke taken nu beter vervullen. Er is meer ruimte voor lokaal maatwerk. Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid. Ook zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Denk aan corporaties die de opbrengst van zonnepanelen direct mogen terug leveren aan het net. Kevin Klop, coördinator Woningwet binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vertelt: “Benieuwd wat de wijzigingen voor jou betekenen? In deze video vertellen de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes over de nieuwe Woningwet die sinds 1 januari van kracht is.”