Woningmarktscriptieprijs

De Woningmarktscriptieprijs wordt sinds 2017 door de directie woningmarkt bij BZK uitgereikt voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de woning- en vastgoedmarkt. De Woningmarktscriptieprijs is de opvolger van de WoON-scriptieprijs. Gebruik van het Woononderzoek Nederland (WoON) is geen voorwaarde meer voor deelname aan de scriptieprijs.

Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het ministerie een prijs uit van 2.500 euro. De tweede plaats krijgt 1.000 euro en de derde plaats 500 euro. De prijswinnaars presenteren hun scriptie aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK voordat ze de prijs in ontvangst nemen.

Bart Seesing, hoofd Strategisch en Financieel Beleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de prijs:

“Eén van de moeilijkste dingen voor ons als Rijksoverheid is om frisse kennis, nieuwe ideeën en belangrijke ontwikkelingen binnen te halen. We zijn altijd op zoek naar mensen die daarover willen meedenken en creatieve invalshoeken hebben. Door werkbezoeken en contacten met universiteiten proberen wij die ideeën binnen te halen. De Woningmarktscriptieprijs is daarom een hele mooie oplossing. Ieder jaar krijgen wij heel veel aanmeldingen. Daar zitten altijd mooie ideeën tussen.”

Deelnemen Woningmarktscriptieprijs 2022

De inzending betreft een masterscriptie aan een Nederlandse universiteit op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- of vastgoedmarkt. 

Voorwaarden:

  • De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand. 
  • De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn. 
  • De scriptie is geschreven in de periode augustus 2021 t/m 31 augustus 2022.
  • De scriptie mag zowel door de auteur als door de universiteit worden ingediend. Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit krijgt een eervolle vermelding.

Dien je scriptie uiterlijk 10 oktober 2022 in voorzien van: 

  • Titel 
  • Naam 
  • Geboortedatum 
  • Adres 
  • E-mailadres 
  • Telefoonnummer 

Stuur je scriptie naar postbus.wooninfo@minbzk.nl. De prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Woningmarktscriptieprijs 2021


Sprekers: Tessa Meij (winnaar Scriptieprijs 2021), Bart Seesing (afdelingshoofd Strategisch Financieel Beleid), Thijs van Amelsfort (tweede plaats Scriptieprijs 2021) en Eelco Foorthuis (derde plaats Scriptieprijs 2021)

TESSA MEIJ: Heel mooi dat je je verhaal nog een keer kan vertellen. Wat naar voren komt in mijn afstuderen is dat kennisdeling heel belangrijk is. Ik krijg hier nu een podium om nog een keer mijn kennis te mogen delen. En weer veel kritische vragen gehad, die ook weer aan het denken zetten. Dus dat is mooi.

BART SEESING: De Woningmarktscriptieprijs is enorm belangrijk voor ons, omdat één van de moeilijkste dingen voor ons als overheid is om die frisse kennis, die nieuwe ideeën en ontwikkelingen naar binnen te halen. De verleiding hier in Den Haag is natuurlijk heel erg groot om in onze toren te blijven zitten. Die blik moet naar buiten. Dat moet op allerlei manieren. Met werkbezoeken, maar ook door contacten met de universiteiten en door deze scriptieprijs.

THIJS VAN AMELSFORT: Het was inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik mijn scriptie had ingeleverd. Dus het kwam ook een beetje als verrassing, eigenlijk. Dat voelt natuurlijk superleuk. Leuk om hier in Den Haag te zijn. En toch een beetje extra waarde te voelen voor wat je gedaan hebt voor die scriptie. Dat was heel leuk.

EELCO FOORTHUIS: Heel trots, natuurlijk. Ik had dat ook helemaal niet verwacht. Felicitaties aan de andere twee natuurlijk ook. Maar eigenlijk zijn we allemaal gewoon winnaars. Dus het is eigenlijk een hele mooie pluim op je werk.

TESSA MEIJ: Ik ben op het idee gekomen voor mijn scriptie vanuit het prefab bouwen. Het leek mij een goede oplossing als meer mensen in prefab gaan wonen. Maar het stigma om prefab heen is dat we het een hele lelijke wijk vinden. Een volgende stap in prefab bouwen zou industrieel bouwen zijn. Toen ben ik gaan kijken: zou industrieel bouwen niet de oplossing kunnen zijn voor onze toekomst? Omdat het ook veel problemen oplost waar we nu mee kampen in de woningbouw. 

BART SEESING: Industrieel bouwen is één van de oplossingen. Dus we gaan kijken in de woningbouwopgave: wat zijn de plekken waar we dit toe kunnen gaan passen? En dat geldt net zozeer voor de scripties die tweede en derde zijn geworden. Daar zitten echt elementen in, daar kunnen wij wat mee.

Winnaars Woningmarktscriptieprijs

2021

Tessa Meij - Scale up the process

2020

Ana Luiza Barros - Approaches for Institutional Investors in the Netherlands to increase the middle rent segment stock

2019

Rolien de Jong - Towards a future without natural gas for housing corporations

2018

Janneke Michielsen - The Dutch buy-to-let market

2017

Bob Witjes - Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld