Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning

De hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd van 52% naar 38% in 2041. In 2020 is het maximale tarief 48,5%. 

Een deel van de kosten van een eigen woning zijn aftrekbaar op het belastbare inkomen. Je betaalt daardoor belasting over een lager bedrag. Hieronder vallen onder meer: 

  • Rente over eigenwoningschuld; 
  • Eenmalig aftrekbare kosten, zoals kosten voor het aangaan van een eigenwoningschuld; 
  • Periodieke betalingen op grond van erfpacht, opstal en beklemming; 
  • Kosten voor een rijksmonumentenpand. 

Het fiscale voordeel is afhankelijk van het rentebedrag en van het percentage dat aan inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit is afhankelijk van de hoogte van het belastbare inkomen. Vanaf 2014 wordt de hoogte van de aftrek stapsgewijs teruggebracht met 0,5% per jaar; van 52% naar 38% in 2041.