Overgangsrecht bestaande eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden die al op 31 december 2012 bestonden vallen onder het overgangsrecht. De voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek blijven dus ongewijzigd voor deze leningen. Als huizenbezitters na 31 december 2012 aflossen op de bestaande lening, wordt de eigenwoningschuld met de aflossing verlaagd. 

Indien huizenbezitters de bestaande lening bij de verkoop van de woning geheel aflossen - en uiterlijk in het volgende kalenderjaar een nieuwe hypotheekschuld aangaan - kan de nieuwe lening opnieuw onder het overgangsrecht vallen.