Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II bevat een aantal maatregelen voor de huurmarkt en de koopmarkt. Op het gebied van de koopmarkt voorziet de wet in een geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek en een wijziging in de fiscale behandeling van de eigen woning.