Volkshuisvestingsfonds ruim twee keer overtekend

Het loket van het Volkshuisvestingsfonds is gesloten. Gemeenten konden hier een aanvraag indienen voor een bijdrage aan verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Het animo voor het Volkshuisvestigingsfonds blijkt groot. Er zijn 48 aanvragen ingediend voor in totaal 90 deelplannen. Het beschikbare budget is hiermee ruim twee keer overtekend.

De komende periode buigt een onafhankelijke toetsingscommissie zich over de aanvragen en brengt advies uit aan minister Ollongren. Naar verwachting wordt rond de zomer van 2021 bekend welke projecten een bijdrage krijgen vanuit het Volkshuisvestingsfonds.

Over het Volkshuisvestingsfonds

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro (inclusief btw) beschikbaar te stellen om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Met deze bijdrage komt het ministerie tegemoet aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden.