24 mei Webinar Financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Platform31, BZK, Aedes, VNG, EF, RVO en UVTH organiseren een online informatiebijeenkomst over de financiële en fysieke herplaatsingsgarantie rond flexwoningen en de werking van de gemeenschappelijke herplaatsingsladder. Onderdeel van de ladder is plaatsing van de woning op een fysieke herplaatsingslocatie en ondersteuning van een marktmeester. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt dit ook van investeerders (meestal corporaties) en gemeenten?

Woningcorporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. De flexwoningen kunnen in alle gemeenten van Nederland worden geplaatst. Om dat te ondersteunen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal maatregelen geformuleerd waarmee investeerders en gemeenten geholpen worden om dit te concretiseren en tegelijkertijd de onrendabele top van de businesscase flexwoningen te ondervangen.

Ten tijde van de webinar is het aanvraagloket voor de financiële herplaatsingsgarantie geopend en kunnen investeerders zich (samen met gemeenten) melden voor toekomstige ondersteuning – mocht herplaatsing na de eerste termijn lastig (of niet voorhanden) zijn en bij toekomstige verkoop de marktwaarde lager uitvallen dan de waarde op basis van een lineaire afschrijvingstermijn.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Platform31.