Betere energielabels voor 45.708 sociale huurwoningen

Verhuurders gaan in totaal 45.708 sociale huurwoningen verduurzamen. Zij gebruiken hierbij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 2021 (RVV Verduurzaming 2021). Alle woningen gaan minstens drie energielabelstappen omhoog en minimaal naar energielabel B. Een aantal verhuurders neemt zelfs negen of tien stappen naar A++++.

Via de RVV Verduurzaming konden verhuurders korting krijgen op de verhuurderheffing als zij investeerden in woningverduurzaming. De regeling is voor verhuurders met meer dan vijftig gereguleerde huurwoningen. Dit kunnen naast woningcorporaties ook particuliere, zakelijke en institutionele verhuurders zijn.

Het loket was open voor aanmeldingen van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. In totaal is er €160.240.000 korting op de verhuurderheffing aangemeld. De verhuurders hebben drie jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

Herinrichting regeling

De afgelopen jaren is voor een groot bedrag aan heffingsvermindering aangevraagd. Door de uitputting van het budget gaat de regeling op zijn vroegst in 2023 weer open. De minister laat nu onderzoeken hoe de regeling kan worden ingericht.

Met de RVV Verduurzaming 2021 realiseren verhuurders de volgende stappen:

Huurwoningen verduurzamen

Als verhuurder woningen verduurzamen? Financiële ondersteuning kan aangevraagd worden via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. Een bestaande woning met een aansluiting op een extern warmtenet aardgasvrij maken? Neem dan eens een kijkje bij de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).