Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?

Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Wanneer vakantieparken niet vitaal zijn is het interessant om deze afweging te maken.

Het mogelijk maken van permanente bewoning helpt lokaal de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook kan de gemeente besluiten om het vakantiepark te vitaliseren. Dan wordt de toeristische functie nieuw leven ingeblazen.

Toekomst in beeld

Het nieuwe kwaliteits- en afwegingskader helpt gemeenten bij het verzamelen en wegen van de informatie om de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark te bepalen. In de afweging wordt gebruik gemaakt van het Klavertje Vier-model. De vier domeinen economie/recreatie, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijk en veiligheid leveren informatie die relevant zijn voor de toekomst van het vakantiepark. Op basis van de uitkomst kunnen gemeenten hun vervolgstappen bepalen. Hierbij helpt het stroomschema, waarin de meest gekozen vervolgopties worden toegelicht.

Hulp van expert- en aanjaagteam

Een van de uitkomsten na het maken van de afweging is dat bewoning toegestaan kan worden. Het kan dan gaan om enkele woningen of om het gehele park: een transformatie. Voor zo’n transformatie is veel expertise vereist, die gemeenten niet altijd zelf in huis hebben. Daarom kunnen ze het recent gestarte Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken inschakelen. Dit team helpt bijvoorbeeld bij ingewikkelde eigendomssituaties, vraagstukken over leefbaarheid, kwetsbare bewoners, ruimtelijke ordening en financiële knelpunten. Ook kunnen gemeenten terecht met vragen over het creëren van lokaal draagvlak voor een transformatie.

Actie-agenda vakantieparken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf de opdracht om het Kwaliteits- en afwegingskader Wonen in een recreatiewoning te maken. Het kader is een nieuw resultaat uit de Actie-agenda Vakantieparken. Dit is een samenwerking tussen IPO, VNG en diverse andere partners zoals het Leger des Heils en Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Het doel van de actie-agenda is om te kijken hoe niet-vitale vakantieparken kunnen bijdragen aan de regionale economie en de huidige woningmarkt. Ook worden uitwassen en ernstige problematiek op vakantieparken tegengegaan.