Tussenrapportage Actieagenda vakantieparken

Hier leest u de eerste tussenrapportage van de Actieagenda Vakantieparken. Per pijler is gekeken of de acties zijn afgerond, lopend zijn of nog stil liggen. Er wordt terug- en vooruitgekeken.