Actieplan Studentenhuisvesting loont: tekort loopt iets terug

Het tekort aan studentenwoningen in Nederland gaat de komende jaren verder afnemen, zo stellen onderzoekers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Momenteel is er een tekort van 22.000 woningen, maar het aantal loopt naar verwachting iets af door de geplande bouw van studentenwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich actief in om nieuwe studentenhuisvesting te realiseren en versnellen.

Voor aanbieders van studentenhuisvesting is het belangrijk om te weten hoeveel studenten per stad gaan studeren en hoe zij daar willen wonen. Jaarlijks doet het kenniscentrum Kences daarom onderzoek naar studentenhuisvesting ten behoeve van doorontwikkeling, kwaliteitsverbetering en aansluiting op de actualiteit. Uit het onderzoek blijkt dat het woningtekort onder (internationale) studenten momenteel 22.000 wooneenheden bedraagt, met de grootste tekorten in onder meer Amsterdam, Leiden, Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

Kences bracht daarnaast ook plannen voor de bouw van studentenwoningen in kaart. Zij voorspellen dat deze plannen bijdragen aan een verkleining van het landelijk tekort: een inloop van ongeveer 3000 woningen in de komende vijf jaar. Het coronavirus kan volgens de onderzoekers een beperkte invloed hebben om de huidige vraag, maar dat lost het tekort in de studentenhuisvesting niet op.

Actieplan studentenhuisvesting

Via het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting wordt hard gewerkt aan het faciliteren van nieuwe woningen voor (internationale) studenten. Zo zijn er vorig jaar 8000 nieuwe studentenwoningen gerealiseerd. Recentelijk werd in Utrecht het nieuwste studentencomplex Sequoia van de SSHxl opgeleverd, het eerste project van de gebiedsontwikkeling voor 840 nieuwe woningen voor studenten en starters. Daarnaast leverde de gemeente Eindhoven in minder dan een jaar tijd 300 tijdelijke woningen op voor studenten en zijn er plannen voor nog meer tijdelijke woningen.

Voor de toekomst liggen er plannen voor ruim 26.000 nieuwe woningen in onder meer Amsterdam, Groningen en Utrecht. Lees hier meer over de ontwikkelingen op het gebied van studentenhuisvesting bij het ministerie.

Resultaten onderzoek

Volgens het onderzoek van Kences woont het grootste deel van de uitwonende studenten (55 procent) ‘op kamers’. Dit blijkt een relatief dure oplossing: de student betaalt gemiddeld 27 euro per vierkante meter, 17 procent duurder dan een éénkamerwoning en meer dan het dubbele van een gewoon huurhuis. Oorzaak voor deze ontwikkeling is de beperkte huurtoeslag voor kamers, zo stellen de onderzoekers.

Kences en LSVb pleiten daarom voor een betere verhouding tussen de huurtoeslag voor woningen en voor kamers, zodat wonen op kamers met je medestudenten aantrekkelijker wordt. “Juist deze moeilijke tijd laat ook zien dat het goed is als studenten een gezamenlijk huishouden vormen. Het voorkomt vereenzaming en draagt bij aan het welzijn van studenten”, schrijft het kenniscentrum. Bekijk hier het hele Kences-rapport.