Tussenvoorziening maakt sneller huisvesten statushouders mogelijk

Veel gemeenten hebben moeite om de statushouders die zij moeten huisvesten op tijd van een huis te voorzien. Dat komt door het tekort aan geschikte en betaalbare woningen. Ook in de komende jaren blijft de druk op de woningmarkt groot.

Om gemeenten te helpen bij deze opgave, heeft het ministerie van BZK een handreiking over tussenvoorzieningen opgesteld. Via deze mogelijkheid kunnen statushouders relatief snel tijdelijk gehuisvest worden. Statushouders die in een tussenvoorziening wonen tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling. Het ministerie van BZK stelt geld beschikbaar voor gemeenten om tussenvoorzieningen te realiseren.

Lokaal draagvlak

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende huisvesting voor de aan hen toegewezen statushouders. De tussenvoorziening biedt een tijdelijke woonruimte waar statushouders kunnen verblijven in (de regio van) de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn. Afhankelijk van de lokale opgave en mogelijkheden worden omvang en vorm gekozen. Zo wordt de druk op lokale woningmarkt verlicht. Dit draagt bij aan het draagvlak voor het huisvesten van deze groep en het geeft de gemeenten meer tijd om permanente woonruimte te vinden. Het ministerie van BZK stelt dit najaar een bedrag vanĀ 3 miljoen euro beschikbaar, om gemeenten verder te stimuleren bij het oprichten van deze tussenvoorzieningen.

Begeleiding

Tijdens hun verblijf in een tussenvoorziening krijgen statushouders zoveel mogelijk dezelfde rechten en voorzieningen als in een reguliere woning. Ze staan ingeschreven in de gemeentelijke administratie en krijgen begeleiding om mee te doen in de samenleving. Op termijn stromen ze door naar een permanentere locatie. Het ministerie van BZK kijkt samen met gemeenten hoe dit doorstroomproces goed kan worden ingericht.

Meer doelgroepen

Een tussenvoorziening is vaak sneller te realiseren dan reguliere woningbouw. Het kan gaan om transformatie van grote kantoorgebouwen of kleinere tijdelijke eengezinswoningen. Deze woonoplossing is ook inzetbaar voor andere doelgroepen op de lokale woningmarkt. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, studenten en spoedzoekers.