Regionale werksessies Startbouwimpuls

Op 30 en 31 augustus en op 5, 6 en 7 september 2023 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale sessies over de Startbouwimpuls (Sbi). Tijdens de webinars op 20 en 22 juni zijn medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen geïnformeerd over de regeling Startbouwimpuls. Ook is de oproep gedaan om een eerste, globale inventarisatie van projecten op te leveren via de zogenaamde groslijst.

Inhoud regionale sessies

In de regiosessies delen we de resultaten van deze groslijst en de best-practices, geven we informatie over het beoordelingsproces en gaan we in op veelgestelde vragen. U kunt ook in gesprek gaan met specialisten en een antwoord krijgen op uw vragen, bijvoorbeeld over de aanvraag die u (als gemeente in samenwerking met andere partijen) voorbereidt.

Planning regionale sessies

Klik op de datum om u aan de melden voor de sessie.

De regionale werksessies zijn primair bedoeld voor gemeenten, omdat het aanvraagproces via hen verloopt. Er is zeer beperkt plek om een samenwerkingspartner (zoals een ontwikkelaar of woningcorporatie) mee te nemen.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan één van de vijf sessies. Als u verhinderd bent op de datum waarop in uw eigen regio de bijeenkomst plaatsvindt, dan kunt u ook deelnemen aan een werksessie in een andere regio.

Aanmelden kan vóór vrijdag 25 augustus door hierboven op de dag van uw voorkeur te klikken. De locaties en tijdstippen worden binnenkort aangegeven. De bijeenkomst duurt één dagdeel.