Visualisatie en tijdlijn programma verduurzaming

In dit document is het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving visueel weergegeven in een tijdlijn.