Veertien gemeenten kunnen 9.000 woningen verbeteren door Volkshuisvestingsfonds 2024

In een Kamerbrief maakte minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge vandaag bekend dat veertien gemeenten een bijdrage ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) 2024. In de derde aanvraagronde was een totaalbedrag van 175 miljoen euro beschikbaar. Met de bijdrage kunnen gemeenten ruim 9.000 woningen renoveren, verduurzamen en herstructureren in de meest kwetsbare gebieden van Nederland.

In deze aanvraagronde dienden 22 gemeenten 26 aanvragen in, waarvan er twee niet voldeden aan de toelatingscriteria. De overige 24 aanvragen kregen van de Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds een positief advies. Omdat de beschikbare middelen beperkt zijn, is het niet mogelijk om alle 24 aanvragen toe te kennen. Op basis van het advies van de Toetsingscommissie is een rangorde opgesteld. Zestien aanvragen, ter waarde van 175 miljoen euro, verdeeld over veertien  gemeenten worden in deze aanvraagronde toegekend. De feitelijke uitbetaling bedraagt  ruim 168 miljoen euro. Een deel van het budget wordt overgemaakt naar het Btw-compensatiefonds.

Overzicht toegekende projecten
Gemeente Project Toegekend bedrag
Almere Almere-Haven € 13.252.136,92
Amsterdam Nieuw-West € 27.136.679,07
Delft Multatulibuurt € 2.235.449,17
Den Haag Laak-Centraal € 9.859.849,65
Doetinchem Doetinchem-Noord € 2.493.369,64
Dordrecht Crabbehof € 17.061.638,00
Heerlen Heerlen-Noord € 16.838.349,54
Lelystad Lelystad-Oost € 5.683.492,00
Oldambt Ter Apel € 2.566.370,55
Oldambt Sorghvliet € 2.691.357,76
Parkstad Limburg De Baan € 1.270.014,55
Parkstad Limburg Schuttersveld € 3.419.808,00
Rotterdam Rotterdam-Zuid € 21.102.103,66
Schiedam Schiedam Oost € 4.882.634,86
Zaanstad Zaandam Oost € 22.469.517,12
Zoetermeer Bossenbuurt € 15.753.170,18

In de regeling van het VHF krijgen stedelijke focusgebieden en grensregio’s voorrang. Van de veertien gemeenten die in deze aanvraagronde een toekenning krijgen, ontvangen acht gemeenten een bijdrage voor een stedelijk focusgebied. Drie gemeenten liggen in een grensregio en drie gemeenten hebben op basis van de regeling geen voorrang.

Nieuwe aanvraagronde

Van 3 juni tot en met 1 oktober 2024 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen. Het beschikbare bedrag in deze vierde aanvraagronde is bijna 114 miljoen euro. Dit is minder dan het eerder aangekondigde bedrag van 118 miljoen euro, vanwege mogelijke inzet van budget voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Gemeenten die  eerder geen VHF-bijdrage hebben ontvangen, ondanks meerdere positieve adviezen van de Toetsingscommissie, ontvangen in de vierde aanvraagronde prioriteitspunten. Dit vergroot hun kansen voor toekenning in de vierde aanvraagronde.

Over het Volkshuisvestingsfonds (VHF)

In de meest kwetsbare wijken van Nederland staat de kwaliteit van woningen en de leefomgeving onder druk. Met het VHF investeert het kabinet in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. Gemeenten kunnen bijdragen uit het VHF gebruiken om woningen in deze gebieden te verbeteren, zodat de leefbaarheid en veiligheid daar toeneemt.