24 september Leerkring SPUK Kansrijke Wijk: actuele ontwikkelingen en innovatie in de aanpak van re-integratie

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Social Impact Factory | Aan de Gracht | Kromme Nieuwegracht 3, Utrecht

Op dinsdag 24 september organiseert WijkWijzer in nauwe samenwerking met Platform31 en Movisie de eerste leerkringbijeenkomst op het thema “re-integratie”. Van een meer theoretische blik op actuele ontwikkelingen en hervormingen binnen de participatiewet, via praktijkvoorbeelden, zoomen ze in op de consequenties op – en rol voor – de focusgebieden.

Het ondersteunen van mensen richting voor hen passend werk is een essentieel onderdeel van de bestaanszekerheid van mensen. De afgelopen jaren is uit verschillende evaluaties gebleken dat de huidige beleidswerkelijkheid en werkwijze onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt/samenleving.

Momenteel wordt de participatiewet fundamenteel herzien en ook het stelsel van arbeidsongeschiktheid wordt momenteel opnieuw bezien (OCTAS). Het is van groot belang om vanuit de praktijk alternatieve routes vorm te geven, die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen. Om hierin zinvolle stappen te kunnen zetten is het van belang om deze stappen te plaatsen in het kader van de beoogde veranderingen.

In deze eerste leerkringbijeenkomst zal Marjet van Houten (Programmaleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie) de deelnemers meenemen in een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeken. Deze inzichten worden naast de ervaringen die de deelnemers in de eigen praktijk opdoen gelegd. Marjet deelt ook de inzichten en voorbeelden die onder andere uit Movisie’s “Kennissynthese waardevol werken” voortkomen.

Daarnaast is er volop gelegenheid voor deelnemers om kennis te maken met elkaar, te leren over de aanpak in andere NPLV-gebieden en onderling ervaringen uit te wisselen. Dit wordt onder andere gedaan via een “mini-intervisie” en door middel van een wat laagdrempeliger “tips-marktplaats” - onder het genot van een drankje.

Voor wie?

De leerkring is bedoeld voor degenen die binnen het programma(bureau) of in de alliantie in de lead zijn op het thema re-integratie én in de positie zijn om de opgedane kennis en informatie te delen binnen het programma(bureau) en in de alliantie. Eventueel zijn andere inhoudelijk betrokken collega's of alliantiepartners ook welkom (mits aangemeld).

Oproep: wat zijn leervragen op dit thema?

De organistoren horen graag welke vragen er spelen bij deelnemende gebieden om deze in de leerkring aan bod te kunnen laten komen. Aan de hand van deze vragen kunnen ze een indeling maken voor de deelgroepen, zodat mensen met vergelijkbare vraagstukken deze effectief kunnen bespreken. Laat het de organisatoren ook weten als er volgens jou in de (voorlopige) opzet van deze bijeenkomst nog iets (inhoudelijk of qua vorm) ontbreekt – of als het juist goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Tot slot, mocht je een inspirerend voorbeeld kennen van een innovatieve aanpak in of buiten jouw gebied, gerelateerd aan het thema van de leerkring, dan willen de organisatoren je vragen dit ook met hen te delen, zodat ze het theoretische deel kunnen voeden met nog meer actuele voorbeelden uit de praktijk.

Je kunt de vragen en suggesties met de organisatoren delen via een e-mail aan kay.hollanders@platform31.nl - graag voor 1 september. Op basis van jullie feedback maken de organisatoren ook een indeling voor de intervisie. Zo zorgen ze dat partijen met vergelijkbare vragen bij elkaar zitten.

Wat levert deelname op?

  • Kennis en nieuwe inzichten rondom het begrip “Waardevol werken” en de link met de dagelijkse praktijk van re-integratie in de NPLV-gebieden.
  • Aanknopingspunten om de aanpak van re-integratie door te ontwikkelen en in praktijk te brengen.
  • Uitwisseling van ideeën met andere NPLV-gebieden.

Aanmelden

Stuur een e-mail met je naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer naar kay.hollanders@platform31.nl.