Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters met een middeninkomen op de woningmarkt vanaf eind 2024 betere mogelijkheden om een nieuwbouwwoning te kopen. Dit fonds krijgt een vermogen van 70 miljoen euro. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt, samen met Stichting OpMaat, de uitvoerder van het fonds. 

Meer koopkansen voor starters

Het doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is om starters met een middeninkomen te helpen bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Ontwikkelaars kunnen bij het fonds een aanvraag voor kopersondersteuning indienen, waarmee woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan de starter kunnen worden verkocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande Koopsstart-regeling. Het fonds is revolverend. Dit betekent dat het geld terugvloeit naar het fonds wanneer starters hun woning weer verkopen. Zo blijft het budget bestemd voor toekomstige koopstarters. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen is ontstaan uit het Coalitieakkoord 2021.

Het SVn en Stichting OpMaat

Voor het beheer van het Fonds is een marktconsultatie uitgevoerd. Hier kwamen drie potentieel geschikte partijen uit naar voren. Na een zorgvuldig beoordelingsproces is, op basis van prijs en kwaliteit, SVn in samenwerking met stichting OpMaat geselecteerd voor de uitvoering en het beheer van het fonds. In de komende zes maanden gaan zij het fonds verder inrichten en vindt er onder andere inhoudelijke afstemming plaats met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ontwikkelaars en gemeenten. De website van het fonds met daarop alle inhoudelijke informatie gaat half oktober live. Aan het eind van dit jaar kunnen de eerste aanvragen in behandeling worden genomen.

Uitgangspunten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen bijgesteld 

Op basis van gesprekken met onder andere gemeenten en ontwikkelaars zijn de oorspronkelijke uitgangspunten voor het fonds bijgesteld:

  • De maximale kopersondersteuning op de koopprijs van een nieuwbouwwoning is 70.000 euro. Dit maakt een koopwoning voor starters beter bereikbaar.
  • De maximale koopprijs van een koopwoning is aangepast aan het prijspeil en de betaalbaarheidsgrens van 2024 (390.000 euro). Dit betekent dat starters in aanmerking komen voor kopersondersteuning wanneer zij een huis kopen met een getaxeerde woningwaarde van maximaal 390.000 euro. Dit uitgangspunt sluit aan bij de maximale inkomensgrens en voorkomt verschuiving van het middeldure naar het betaalbare segment.
  • Voor ontwikkelaars geldt een cofinanciering van 25% van de kopersondersteuning. De bijdragen van ontwikkelaars vloeien weer terug naar het fonds, wat bijdraagt aan de revolverende werking van het fonds. 

Openstelling eerste tranche Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

De middelen uit het fonds worden verspreid over de tijd in tranches beschikbaar gesteld. Op deze manier krijgen ontwikkelaars meer tijd om zich in te schrijven. Naar verwachting opent de eerste tranche in december 2024.