Aanvullende informatie 'Opgave en middelen in balans'

Het ministerie van BZK heeft aanvullende informatie gepubliceerd over de opgaven waar woningcorporaties voor staan en de middelen die zij daarvoor hebben. Die verhouding raakt uit balans, zo bleek een jaar geleden in het rapport Opgaven en middelen woningcorporaties.

In de volgende kabinetsperiode ontstaan de eerste financiële knelpunten op regionaal vlak, die zich vervolgens verder ontwikkelen tot een sectorbreed tekort. In totaal wordt voor 2035 een tekort voorzien van 24 miljard euro, ongeveer 20 procent van de totale opgave. Door het financiële tekort kan het overgrote deel van de corporaties op termijn niet meer voldoen aan hun maatschappelijke opgaven zoals de bouw van voldoende huurwoningen, het verduurzamen van woningen en het betaalbaar houden van de huren. Dit terwijl corporaties een onmisbare bijdrage leveren aan het zorgen voor goede en betaalbare woningen in Nederland.

Meer inzicht

De aanvullende informatie geeft meer inzicht in de verschillende beleidsopties en hun effecten en een analyse van de verschillen tussen de doorrekeningen van het voorjaar 2020 en 2021. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten welke oplossing wordt gekozen om de opgaven en middelen van corporaties weer in balans te brengen. Minister Ollongren heeft dit voorjaar daartoe een eerste voorzet gegeven in de vervolgaanpak opgave en middelen woningcorporaties.