Oekraïense vluchtelingen


Nederland geeft Oekraïense vluchtelingen een gastvrij onthaal. Gemeenten, veiligheidsregio’s, particuliere initiatiefnemers en de landelijke overheid werken met maatschappelijke organisaties intensief samen om mensen te helpen aan onderdak. Een deel van de vluchtelingen zal langer in Nederland blijven, zeker als de oorlog voortduurt.

Het is op dit moment moeilijk om een woning te vinden. Daarom is het belangrijk dat woningcorporaties en gemeenten onverminderd doorgaan met de huisvesting van vergunninghouders en andere aandachtsgroepen en tegelijk additionele locaties gereed maken voor (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

Beschikbaar stellen van leegstaande gebouwen (MOG/BOG) voor de opvang van vluchtelingen 

Woningcorporaties kunnen leegstaand bedrijfsonroerend of maatschappelijke gebouwen beschikbaar stellen aan de gemeente of een maatschappelijke organisatie voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De gemeente draagt in de huidige fase zorg voor de verdere opvang en de inrichting van het gebouw voor tijdelijk verblijf. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding van het Rijk.

Bij het in gebruik nemen van een BOG/MOG gebouw als opvang, wordt de primaire functie van het gebouw (tijdelijk) verlegd van maatschappelijk of bedrijfsmatig vastgoed naar wonen. Het gaat hier om opvang zonder dat er een huurcontract wordt aangegaan, er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een bruikleenovereenkomst. De toewijzingsregels gelden dan niet.

Het past niet binnen de Woningwet dat corporaties zelf de opvang gaan organiseren. Deze taak ligt bij de veiligheidsregio’s en gemeenten. Wordt u als corporatie benaderd om een gebouw aan te huren voor opvang, dan kunt u die partij doorverwijzen naar de gemeente.

Vragen en antwoorden over opvang en huisvesting