Hypotheekgarantie van start op Bonaire

Meer mensen kunnen op Bonaire een eigen woning kopen dankzij de introductie van de Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) per 12 februari 2021. De regeling start voor een periode van vijf jaar en is bedoeld voor maximaal 350 woningen. De hypotheekgarantie zorgt onder bepaalde voorwaarden voor een vangnet als kopers door persoonlijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komen.

Betere toegang tot een eigen woning

Het vinden van een fijne en betaalbare woning is in Caribisch Nederland een flinke uitdaging. Daarom zet het kabinet zich in om de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van huur- en koopwoningen te verbeteren. Eén van de maatregelen die wordt genomen is de start van een pilot met de HGB. De HGB is een op maat gemaakte hypotheekgarantie waarbij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vanuit Europees Nederland als basis heeft gediend. Het kabinet heeft Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verzocht om de hypotheekgarantie te ontwikkelen en uit te voeren.
 

De HGB maakt het mogelijk een hypotheek af te sluiten met minder financiële risico’s en voor de volledige waarde van de woning. De HGB geldt bij de aankoop van een bestaande woning of een nieuw te bouwen woning op Bonaire. Zo kan een grotere groep huizenkopers een eigen woning financieren. Als mensen doorstromen naar een eigen woning, komen mogelijk ook meer (sociale) huurwoningen vrij. Met de hypotheekgarantie verbetert de toegang tot een koopwoning en de hypotheekgarantie kan er toe bijdragen dat meer inwoners van Bonaire betaalbaar kunnen wonen.

Introductie van de garantie

De HGB kan afgesloten worden voor woningen met een maximale koopsom van $225.000. De looptijd van de HGB is maximaal 30 jaar. Een hypotheek afsluiten met HGB kan uitsluitend bij een bank die onder volledig toezicht staat van de Nederlandse Bank (DNB). De enige bank voor Caribisch Nederland, die op dit moment aan dit criterium voldoet, is de Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB). Om deze reden start de pilot alleen op Bonaire  

Het effect van de HGB op de woningmarkt in Bonaire wordt goed gemonitord. Als de pilot na vijf jaar afloopt, wordt besloten of de garantie wordt ingevoerd in Caribisch Nederland en onder welke voorwaarden.