Bedrijventerrein Cosunpark in Breda wordt groen en duurzaam woonpark

Al jaren staan veel kantoren op bedrijventerrein Cosunpark in Breda leeg. De gebouwen raken steeds verder in verval en de omgeving verloedert. Ontwikkelaar Reales zag in het gebied grote mogelijkheden voor herontwikkeling tot een woonpark. Het plan: 170 woningen in een groene, toegankelijke en leefbare omgeving.

Een parkachtige omgeving, centraal gelegen in Breda en gebouwen die goed geschikt zijn om te transformeren tot woningen. “Genoeg kwaliteiten om een woongebied te creëren”, aldus Marc Snijders, directeur van Reales. “Cosunpark wordt straks een groene, duurzame en leefbare plek. Dankzij ondergrondse parkeervoorzieningen en een mobiliteitsplan om de parkeerdruk te reduceren, is er meer ruimte voor natuur. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd en zullen een toevoeging voor de stad Breda zijn, waarbij zowel het midden- als het hogere segment bediend wordt. Als de herontwikkeling klaar is, is het een plek waar mensen graag zullen komen.”

Vergroot afbeelding Consunpark Breda
Marc Snijders, directeur van Reales

Voormalig hoofdkantoor Suikerunie transformeren

Een van de kantoren is het voormalige hoofdkantoor van Suikerunie. Snijders: “Het gebouw uit 1976 is een icoon uit die tijd, ontworpen door de bekende architect Wim Quist. Het vierkante ontwerp waaruit een taartpunt is gehaald, blijft behouden, net als een ander gebouw. Verder gaan we een deel van de panden uitbouwen, bestaande funderingen gebruiken voor nieuwbouw en een geheel nieuw complex neerzetten. De oplevering van de eerste woningen verwachten we in 2023. Een van de kantoorgebouwen is nu nog verhuurd en zullen we over een jaar of drie transformeren.”

Versnelling in het proces dankzij Transformatiefaciliteit

Om de locatie aan te kopen en een deel van de plankosten te financieren, schakelde Reales de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie (kortweg: Transformatiefaciliteit) in. Dit is een initiatief van het ministerie van BZK en SVn. Ontwikkelaars met woningbouwtransformatieplannen kunnen een lening krijgen om de risicovolle voorfase te financieren. Zo kunnen zij sneller dóór en kunnen de woningen eerder gebouwd worden. “Zonder de Transformatiefaciliteit hadden we andere wegen moeten bewandelen”, zegt Snijders. “Het verkrijgen van de financiering ging efficiënt en snel. SVn heeft voldoende kennis in huis om plannen op haalbaarheid en inhoud te toetsen. Men zag de meerwaarde van onze locatie en de toevoeging die het project voor de omgeving heeft.”

Huur en koop voor mix aan doelgroepen

De gemeente Breda is volledig betrokken bij het project. Snijders: “Herontwikkeling van deze specifieke kantoorlocatie maakt deel uit van de versnellingsopgave van de gemeente om in verhoogd tempo woningbouw te ontwikkelen. Daardoor kreeg dit project prioriteit.” De helft van de woningen op Cosunpark wordt middenhuur en koop, de andere helft is voor verhuur in de vrije sector. Met woningen variërend van 60 tot 160 vierkante meter hopen Reales en de gemeente Breda op een gemixte doelgroep van zowel starters, alleenstaanden, gezinnen als senioren. “We communiceren onze plannen al sinds het begin met omwonenden”, vertelt Snijders. “Die openheid en proactieve houding vinden we belangrijk, net als de meningen van de mensen die straks in of rondom het nieuwe woongebied leven.”

"Naast een bijdrage aan de versnelling van onze woningbouwproductie vergroot het project ook de leefbaarheid van de omliggende wijken."

Gemeente Breda over het project

Paul de Beer, wethouder Stedelijke Ontwikkeling: “De huidige kantorenlocatie Cosunpark is nu grotendeels verhard en ligt enigszins verscholen in de stad. De goede bereikbaarheid, het behoud van het markante pand van architect Quist, de parkeerhub en de duurzame koop- en huurwoningen maken van Cosunpark straks een stadsdeel dat uitnodigt om er te wonen en te verblijven. Het wordt een open, groene en parkachtige leefomgeving die goed aansluit op de groenstructuur van de nabijgelegen wijk Westerpark. Naast een bijdrage aan de versnelling van onze woningbouwproductie vergroot het project ook de leefbaarheid van de omliggende wijken.”

Transformatieproject Cosunpark

Locatie: Breda

Ontwikkelaar: Reales

Aantal woningen: 170

Oplevering: 2023 (eerste woningen)

Meer weten? Kijk dan op de website van Reales of van Cosunpark zelf.

De Transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie investeert de komende jaren flink in bouwen en wonen. Binnen de Transformatiefaciliteit zoekt BZK in samenwerking met SVn naar projecten waar voormalige fabrieks- en industrieterreinen versneld getransformeerd kunnen worden tot woningbouwlocaties.