Leefbare en vitale wijken

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om sociale betrokkenheid en een fijne leefomgeving. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving horen bij elkaar. Actiz, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND vonden samen met Platform31 inspirerende voorbeelden van succesvolle samenwerking in de wijk om weer een goed ‘thuis’ voor alle bewoners te creëren.

De coalitie presenteert twaalf voorbeelden in een digitaal magazine dat uitgereikt is tijdens het webinar De Ruwaard Oss op 9 februari 2022. De samenwerkende partijen organiseren nog een webinar in 2022: op 25 mei. Hierin staat een goed voorbeeld centraal en wordt verteld hoe bewoners en organisaties dit samen hebben aangepakt. Zo kunnen andere wijken, zorginstellingen en woningbouwcorporaties leren van elkaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de samenwerking.

Aankomende webinars ‘Zo doen we dat!’

Webinars ‘Zo doen we dat!’ terugkijken

Uitgelicht