Hulp bij terugbetalen teveel ontvangen toeslagen

Vanaf 20 april 2022 gaat Toeslagen mensen met een betaalachterstand weer vragen te veel ontvangen toeslagen terug te betalen. De opstart gebeurt geleidelijk om mensen zo goed mogelijk te informeren en helpen. Als eerste ontvangen mensen die (alleen) een terugvordering uit 2020 of later nog niet hebben betaald, bericht van Toeslagen.

Verhuurders en andere professionals op woongebied kunnen vragen krijgen van huurders over bijvoorbeeld terugbetalen van huurtoeslag. Toeslagen wil graag helpen door huurders van goede informatie te voorzien over hun terugbetaling en met het aanbod van verschillende betalingsregelingen.

Corona 

In maart 2020, aan het begin van de coronacrisis, zijn zowel de Belastingdienst als Toeslagen gestopt met het invorderen. Mensen die niet (meer) hun te veel ontvangen toeslagen terugbetaalden, kregen geen betalingsherinneringen en aanmaningen meer. Ook de dwanginvordering werd stilgelegd. Door corona waren veel mensen niet zeker van hun inkomen en financiële situatie.

Hulp en ondersteuning

Toeslagen stuurt een eerste brief met het bedrag wat terugbetaald moet worden; gevolgd door een tweede brief met informatie over terugbetalingsmogelijkheden. Ook bellen medewerkers als het nodig is met mensen die te veel toeslag ontvingen. Mensen kunnen hiervoor ook terecht op toeslagen.nl of bij de Belastingtelefoon op 0800-0543 (gratis).

Voor professionals die huurders helpen is extra informatie beschikbaar op deze website