Huurcommissie gaat meer huurders helpen

Huurders en verhuurders die de Huurcommissie inschakelen bij een geschil kunnen op een tijdiger uitspraak rekenen. Het afgelopen jaar zijn 16.616 verzoeken behandeld. Ook krijgen huurders van middenhuurwoningen in de vrije sector meer mogelijkheden om hun recht te halen. Onderzocht wordt of zij in de toekomst net als huurders uit de sociale sector een geschil over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten, of woninggebreken kunnen voorleggen aan de Huurcommissie. De uitbreiding van de taak van de Huurcommissie wordt voorbereid in het wetsvoorstel bescherming middenhuur. Dit schrijft minister de Jonge in een kamerbrief over actualiteit in het huurbeleid. 

Verbetering positie huurders

De informatiepositie van huurders wordt versterkt. De manier waarop maximale huren berekend worden (woningwaarderingsstelsel) moet inzichtelijker worden voor huurders. Huurders kunnen over een tijdje met een meer toegankelijke huurprijscheck een indicatie krijgen of ze een eerlijke huurprijs betalen. Ook gaat de Huurcommissie meer vragen van huurders en verhuurders beantwoorden en informatie over juridische processen begrijpelijker maken. De Huurcommissie positioneert zich daarmee sterker als het centrale loket voor informatie over huurvraagstukken.

Woonfraude

Gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van BZK willen doorgaan met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Hiermee wordt bijvoorbeeld illegale onderverhuur tegengegaan. Er komen nieuwe pilots waarin woningcorporaties samen met gemeenten woon- en adresfraude kunnen opsporen met behulp van Basisregistratiepersoonsgegevens (BRP). Deze adrescontroles vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Haarlem). De eerste resultaten van de pilots kunnen eind dit jaar bekend zijn.

Kamerbrief

De minister geeft verder aan dat hij de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen) stopzet. De Omgevingswet gaat gemeenten net zo snel in staat stellen om objectgebonden vergunningen voor de permanente bewoning van recreatiewoningen te verlenen. Ook wordt in de Kamerbrief verslag gedaan over onderzoek naar het effect van toeristische verhuur op huur- en verkoopprijzen. Het onderzoek laat zien dat dit effect minimaal is.