Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%

In de vrije en gereguleerde (sociale) huursector gelden in 2022 regels voor de maximale huurverhoging. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 een verhoging van maximaal 3,3%. In de gereguleerde sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022.

De kale huur die is afgesproken op de ingangsdatum van het huurcontract bepaalt of een woning binnen het vrije of gereguleerde deel van de huursector valt. Op Rijksoverheid.nl kunnen huurder en verhuurder checken wat er geldt voor hun huurcontract.

Berekening voor de vrije sector

In de vrije sector mag gedurende drie jaar (1 mei 2021 tot 1 mei 2024) de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1%. Dit staat in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december.

Het CBS heeft het inflatiepercentage over de maand november bekendgemaakt. Aan de hand daarvan is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend: 2,3%. Dit betekent dat de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector in het kalenderjaar 2022 maximaal 3,3% is.

Gereguleerde sector: nog huurbevriezing

Voor huurwoningen in het gereguleerde segment van de huurwoningmarkt (niet vrije sector) geldt nog tot 1 juli 2022 een huurbevriezing. De huren mogen tot 1 juli 2022 niet verhoogd worden.

Huurverhogingsafspraak in huurcontract

In het huurcontract voor de vrije sector spreken verhuurder en huurder een vaste huurverhoging af (indexeringsclausule):

  • Is het afgesproken percentage lager dan of gelijk aan 3,3%? Dan is dat de huurverhoging die de verhuurder door mag berekenen.
  • Is het afgesproken percentage hoger dan 3,3%? In dit geval geldt voor kalenderjaar 2022 het maximum percentage van 3,3%. De verhuurder mag het in het contract afgesproken hogere percentage niet doorberekenen aan de huurder.

Bij een geschil over de huurverhoging kan de huurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen.