Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige overheidsorganisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen en daarover een officiële uitspraak kan doen. De Huurcommissie is niet alleen in te schakelen door huurders en verhuurders van sociale huurwoningen en gemeenten, maar in een aantal gevallen ook door huurders en verhuurders van woningen in de vrije sector.

Procedure

De Huurcommissie springt in op het moment dat geschillen tussen de huurder en verhuurder niet onderling opgelost kunnen worden. Dit kan over huurverhoging en -verlaging, onderhoud, renovatie en servicekosten. De Huurcommissie wordt ingeschakeld via een ingevuld formulier op huurcommissie.nl, waarna onderzoek volgt. Dit onderzoek kan eventueel plaatsvinden in de woning zelf. Daarna doet de Huurcommissie een bindende uitspraak over het geschil, waar de huurder en verhuurder zich aan dienen te houden.

Als een huurder een verzoek indient, informeert de Huurcommissie de verhuurder en andersom. Verder is het niet mogelijk om een procedure te starten als de kwestie al in behandeling is (geweest) bij de (kanton)rechter.

Adviezen

Naast bindende uitspraken kunnen huurders en verhuurders advies vragen bij een huurovereenkomst in de vrije sector. Voor verhuurders is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen bij de volgende situaties:

huur

  • er is een toetsing nodig van de aanvangshuurprijs;

huurverhoging

  • er is onenigheid over het verhogen van de huur na woningverbetering;
  • de huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging;
  • er is onenigheid over het intrekken van een tijdelijke huurverlaging na het herstellen van onderhoudsgebreken;

huurverlaging

  • de huurder vraagt een huurverlaging aan op basis van klachten en bepaalde zaken uit de woning die naar eigen zeggen niet kloppen;
  • de huurder vraagt na een inkomensdaling een huurverlaging aan en de verhuurder wil of kan deze niet honoreren;

servicekosten

  • de huurder is het niets eens met de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen.

Gemeenten en verhuurders

Gemeenten kunnen bij de Huurcommissie een verklaring aanvragen over de maximale huurprijs en kwaliteit van woningen in hun gemeente.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen voor verhuurders en gemeenten op de website van de Huurcommissie.