Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige overheidsorganisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen en daarover een officiële uitspraak kan doen. De Huurcommissie is er in het bijzonder voor huurders en verhuurders van sociale huurwoningen en voor gemeenten. In een aantal gevallen kunnen ook huurders en verhuurders van woningen in de vrije sector de Huurcommissie inschakelen. 

Huurders en verhuurders van woningen in de vrije sector kunnen de Huurcommissie inschakelen: 

  • Om binnen 6 maanden na aanvang van het contract de huurprijs te laten toetsen;
  • Om de verhoging van de huurprijs (eventueel na woningverbetering) te laten toetsen; 
  • En als huurder en verhuurder hebben afgesproken dat de Huurcommissie advies mag uitbrengen.

Procedure

De Huurcommissie springt in op het moment dat geschillen tussen de huurder en verhuurder niet onderling opgelost kunnen worden. Dit kan over huurverhoging en -verlaging, onderhoud, renovatie en servicekosten. De Huurcommissie wordt ingeschakeld via een ingevuld formulier op huurcommissie.nl, waarna onderzoek volgt. Dit onderzoek kan eventueel plaatsvinden in de woning zelf. Daarna doet de Huurcommissie een bindende uitspraak over het geschil, waar de huurder en verhuurder zich aan dienen te houden.

Als een huurder een verzoek indient, informeert de Huurcommissie de verhuurder en andersom. Verder is het niet mogelijk om een procedure te starten als de kwestie al in behandeling is (geweest) bij de (kanton)rechter.

Voor verhuurders is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen als:

Huur

  • Er een toetsing nodig is van de aanvangshuurprijs.

Huurverhoging

  • Er onenigheid is over het verhogen van de huur na woningverbetering;
  • De huurder bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging;
  • Er onenigheid is over het intrekken van een tijdelijke huurverlaging na het herstellen van onderhoudsgebreken.

Huurverlaging

  • De huurder en huurverlaging aavraagt op basis van klachten en bepaalde zaken uit de woning die naar eigen zeggen niet kloppen;
  • D huurder na een inkomensdaling een huurverlaging aavraagt en de verhuurder deze niet wil of kan honoreren.

Servicekosten

  • De huurder het niet eens is met de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen.

Adviezen

Naast bindende uitspraken kunnen huurders en verhuurders advies vragen bij een huurovereenkomst in de vrije sector. Zo'n advies is niet bindend.

Gemeenten en verhuurders

Gemeenten kunnen bij de Huurcommissie een verklaring aanvragen over de maximale huurprijs en kwaliteit van woningen in hun gemeente.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen voor verhuurders en gemeenten op de website van de Huurcommissie.