Goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met malafide verhuurders en andere excessen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan discriminatie, intimidatie, slecht onderhouden woningen en te hoge huurprijzen. Het stimuleren van goed verhuurderschap en het creëren van meer instrumenten om malafide verhuurders aan te pakken moet hierbij de oplossing bieden. Onder goed verhuurderschap vallen onder meer gelijke kansen op een woning voor iedereen, zonder te kijken naar afkomst. Ook eerlijke huurprijzen, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte zijn essentiële voorwaarden voor de verhuur van woningen.

Sinds 2018 werken we aan het plan van aanpak om goed verhuurderschap te stimuleren (zie kamerbrief november 2018) . Hierin zijn onder meer pilots uitgevoerd, onderzoeken gedaan en afspraken met betrokken partijen vastgelegd om excessen op de huurmarkt tegen te gaan, zoals:

• discriminatie op de woningmarkt;
• huisjesmelkerij;
• onterecht berekende bemiddelingskosten.

Aanpak ongewenst verhuurdergedrag

De eerste resultaten van de aanpak zijn zichtbaar. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onterechte bemiddelingskosten aangepakt en is door inzet van campagnes de bekendheid van de Huurcommissie verhoogd.

Toch blijkt dat de acties op een aantal gebieden, bijvoorbeeld inzake discriminatie op de huurmarkt, nog niet succesvol genoeg zijn, dit vraagt om een lange adem en nadere wet- en regelgeving waar het kabinet aan werkt in de vorm van het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Dit wetsvoorstel zal een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap introduceren en creëert daarnaast nieuw instrumentarium voor gemeenten om malafide verhuurders beter aan te pakken. Momenteel is het voorstel voor advies aanhangig bij de Raad van State.

Pilots voor betere handhaving

Vanaf begin 2019 lopen diverse pilots om de handhaving op de huurmarkt te verbeteren. Zo doken de gemeenten Groningen, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam in diverse thema’s rondom goed verhuurderschap. In 2020 zijn er drie extra pilots (Tilburg, Schiedam en nogmaals Utrecht) gestart. Tijdens de pilots onderzochten gemeenten de verschillende handhavingsmogelijkheden op basis van bestaande bevoegdheden om te bekijken in hoeverre een aanpassing van de wet- of regelgeving nodig is om de aanpak goed verhuurderschap te versterken. De 'best practices' zijn onderling en met andere gemeenten gedeeld en hieruit is een nieuw wetsvoorstel uitgekomen.

Lees hier een korte samenvatting van de acht pilots.