Verdichtingsstudie flexwonen

Drie multidisciplinaire teams hebben - in opdracht van de Rijksbouwmeester en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar het transformeren en verdichten van bestaande wijken met flexibele woningbouw.

Er is gekeken naar zes locaties in Putten, Arnhem, Hoeksche Waard, Kerkrade en Delft. Deze locaties hebben ieder een andere opbouw, een andere samenstelling van bewoners en een andere context.

De studie laat zien dat in bestaande wijken vrijwel altijd ruimte is voor verdichting. De plannen tonen dat je fijnzinnig en flexibel bij kunt bouwen en daarmee de bestaande wijk kunt versterken, onder meer met nieuwe voorzieningen. Een aantal ontwerpen uit het onderzoek wordt in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties nader uitgewerkt. Daarnaast zijn twee nieuwe ontwerpteams gestart met een ontwerpend onderzoek in Zwolle. Het doel van de studie is om een staalkaart te ontwikkelen met oplossingen die kan dienen als inspiratie voor gemeenten en andere partijen om gebruik te maken van flexwoningen.

Meer weten?

Het onderzoek van Flexwonen is nog volop in beweging. De komende maanden worden op de website van het college van rijksadviseurs nog meer plannen geplaatst.