Spoedzoekers

Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak. Een aantal voorbeelden:

  • Huisuitzettingen en gedwongen verkoop. Bij huisuitzettingen of gedwongen verkoop, meestal door huurachterstanden, wangedrag of baanverlies, komen zij in een bijzondere en complexe groep terecht. Door financiële problemen is er geen zekerheid dat zij toekomstige huur wel kunnen betalen. Desondanks is er voor deze groep een grote behoefte naar snel beschikbare, betaalbare woonoplossingen.
  • Tijdelijke herhuisvesting door herstructurering. Hierbij gaat het om mensen die als gevolg van ingrijpende werkzaamheden aan hun woning tijdelijk vervangende huisvesting nodig hebben. De huisvesting is tijdelijk, maar moet enigszins vergelijkbaar zijn met de te verlaten woning.
  • Economisch daklozen. Er is een relatief nieuwe groep daklozen die we vroeger veel minder zagen, we noemen ze economische daklozen. Dat zijn mensen die redelijk zelfredzaam zijn, soms zelfs werken, maar door pech of (relatief kleine) problemen op straat belanden.
  • Echtscheidingen en andere verbroken relaties. Bij echtscheidingen verandert een meerpersoonshuishouden of gezinshuishouden plotseling naar meerdere huishoudens. Dat heeft – door de jaarlijkse omvang van het aantal echtscheidingen in Nederland – een belangrijk effect op woningmarkt, maar ook omdat een snelle oplossing gewenst is voor tenminste één van de vertrekkende partners. Scheidingen leiden ook vaak tot financiële problematiek voor de twee ‘nieuwe’ huishoudens, waardoor veel woonoplossingen niet (meer) haalbaar zijn. De oplossingen moeten dus ook betaalbaar zijn. Dit allemaal kan ook gelden voor verbroken relaties tussen samenwonende personen.
  • Ex-gedetineerden. Dit gaat voornamelijk om de groep langgestraften die langer dan zes maanden in detentie hebben gezeten, vooral omdat zij bij terugkeer in de samenleving minder snel kunnen terugvallen op huisvesting. Bij een lange gevangenisduur is het namelijk een probleem om de huur van een woning te blijven betalen, waardoor zij vaak hun woning kwijtraken. Soms kunnen zij tijdelijk terugvallen op vrienden en familie voor huisvesting, maar in sommige gevallen is dat niet zo. Daarnaast zijn zij zelf verantwoordelijk om zich op tijd in de schrijven als woningzoekende in de gewenste gemeente, een proces dat ook wat tijd inneemt. Door al deze zaken zoekt een groot deel van de ex-gedetineerden een snel toegankelijke en betaalbare woonruimte.