Flexwonen Hoeksche Waard: voeg wonen en zorg samen

Door heel het land ontstaan steeds meer flexwoneninitiatieven. Gemeente Hoeksche Waard is een van de voorlopers als het gaat om flexwonen in plattelandsgemeenten en combineert daarbij vraagstukken van wonen en zorg. Wethouder Piet van Leenen (Wonen) en projectleider Nanke Hofstra vertellen over hun ervaringen.

Na het groene licht van de gemeenteraad afgelopen zomer, kan er doorgepakt worden met Flexwonen Hoeksche Waard, het woonconcept voor mensen die op woongebied tussen wal en schip vallen. "Ik twijfelde geen moment aan de steun van de raad, maar dat de raad zo er enthousiast in zat, vond ik erg positief en geeft ons veel energie. Nu kunnen we Flexwonen Hoeksche Waard gaan realiseren”, aldus een enthousiaste wethouder Van Leenen.

Blijven wonen in huidige woonplaats

Concreet betekent dit dat gekeken wordt naar mogelijke locaties en vormen die het beste aansluiten op de verschillende doelgroepen. Een uitdaging op zich, gezien de ligging en grootte van de gemeente. Bij de uitwerking geldt een uitgebreid behoefteonderzoek,waar tientallen (zorg)organisaties aan mee werkten, en de opgestelde visie als belangrijke basis. Daaruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat inwoners van de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente baat hebben bij het blijven wonen in hun huidige woonplaats. Een groot gebouw met plek voor 100 tot 150 huishoudens ligt in de Hoeksche Waard daarom niet voor de hand. Een ander punt is de ‘magic mix’: het mengen van bijvoorbeeld kwetsbare en zelfvoorzienende doelgroepen. Hoe dan ook is het de bedoeling dat huurders binnen twee jaar doorstromen naar de reguliere woningmarkt.

Housing first-principe

“Dit is een succesnummer geworden, omdat er vanaf het begin af aan een goede samenwerking was, waarbij het heel breed is aangepakt”, vindt Hofstra. “Iedereen stond gelijk in de meewerkstand, door bijvoorbeeld zaken uit te zoeken voor hun doelgroep en de mens centraal te zetten. Misschien helpt het dat flexwonen uiteindelijk een simpele oplossing is. Het Housing first-principe is voor iedereen helder: Een stabiele woonsituatie biedt rust om met (eventuele) andere problemen aan de slag te gaan."

Een stabiele woonsituatie biedt rust om met eventuele andere problemen aan de slag te gaan.

'Maak wonen en zorg complementair’

Volgens wethouder Van Leenen is het van cruciaal belang dat de thema’s wonen en zorg binnen een gemeente niet los van elkaar opgepakt worden. Zeker ook in de Hoeksche Waard, waar de vergrijzing sterk toeneemt en jongeren vertrekken. “Het gaat om de mens. Pak eventuele knelpunten aan de voorkant aan en voorkom bijvoorbeeld dat mensen dakloos worden. In deze gemeente zijn wonen en zorg complementair aan elkaar geworden. Dat is tot een waardevol gremium uitgegroeid, waar enorm veel initiatieven uit zijn gekomen. Zoek elkaar op en doe dingen samen. Er ontstaat een grote kloof als je als domeinen onafhankelijk van elkaar opereert.” 

Visie

Onderdeel van het uitwerken van de visie in de komende maanden is om te kijken hoe Hoeksche Waard het kostenplaatje rond kan krijgen voor deze tijdelijke woonvoorzieningen. Hofstra: “Dat gaan we nu onderzoeken. We weten wel dat een heel brede groep in aanmerking kan komen voor een flexwoning en niet slechts één groep waar je economisch gezien dan afhankelijk van bent. Dit zorgt er ook voor dat een woning bij het verlaten van een huurder weer snel gevuld is.”

Stimuleren flexwonen

Het ministerie van BZK stimuleert de inzet van flexibele woningen. Minister Ollongren kondigde daarom voor de zomer een reeks maatregelen aan, waaronder de vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen en mogelijkheden voor de verlenging van de exploitatieperiode. Recent zijn ook de Versnellingskamers Flexwonen van start gegaan.

Ben je geïnteresseerd in flexwonen of loop je ergens tegenaan? Laat het weten door te mailen naar flexwonen@minbzk.nl.