Flexwonen

Prettig en betaalbaar wonen moet voor iedereen snel beschikbaar zijn, ook als je met spoed een woning nodig hebt. Denk daarbij aan studenten, thuislozen of iemand die net gescheiden is. Maar flexwonen biedt ook uitkomsten voor gezinnen die hun huis verkochten en nog niet over een nieuwe woning beschikken. Het stimuleren van flexwonen wordt – met het oog op de krapte op de woningmarkt en de stikstofproblematiek - steeds belangrijker.

Meer weten over flexwonen? Bekijk dan de website van Expertisecentrum Flexwonen. Daar is ook het actuele aanbod van flexwonen te vinden via 123Flexonen.

De term ‘flexwonen’ gaat over flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Kenmerkend is het ‘tijdelijke karakter’ van de woning zelf, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. Flexwoningen zijn in aanleg duurzaam en circulair. Zo kunnen bestaande gebouwen (zoals leegstaande kantoren) omgezet worden in woningen. Verder is conceptueel bouwen in een fabriek een meer gecontroleerd proces. Ook is er minder bouwafval en minder overlast voor de omgeving.

Flexwonen kan bovendien een antwoord zijn op de vraag hoe bestaande woonwijken op korte termijn kunnen inspelen op de nieuwe woonbehoeften.

Nieuwe woonvragen

De Nederlandse woningmarkt bestaat grotendeels uit grondgebonden eengezinswoningen en kleine appartementen. Alternatieve woonvormen zijn zeldzaam, terwijl de woonbehoefte heel divers is. Studenten, alleenstaanden, statushouders, samengestelde gezinnen, jongeren en arbeidsmigranten; veel groepen mensen zoeken snel toegankelijke en betaalbare huisvesting. Ook wordt het gemiddelde huishouden steeds kleiner en wonen Nederlanders gemiddeld steeds korter op dezelfde plek.

Expertteam Woningbouw

Wilt u aan de slag met flexwonen? Krijgt u het project niet van de grond of loopt u tegen andere knelpunten aan? Het Expertteam Woningbouw kan u helpen met onafhankelijk advies en expertise. Met een versnellingskamer kunt u samen met een expert en alle betrokken partijen planvorming versnellen en de samenwerking een vliegende start geven.

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws