Extern toezicht

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol op de woningmarkt. Voor een adequate bescherming van hun maatschappelijk bestemde vermogen wordt er zowel intern als extern toezicht gehouden op woningcorporaties. Het intern toezicht is in handen van de raad van commissarissen. Het extern toezicht wordt namens de minister uitgeoefend door de Autoriteit woningcorporaties.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

Uitgangspunt bij het (extern) toezicht op woningcorporaties is dat de minister aan de Tweede Kamer verantwoording moet kunnen afleggen over de uitvoering van publieke taken en de besteding van publieke middelen van woningcorporaties, Het toezicht valt daarom direct onder de minister, maar is onafhankelijk van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.