Vreemde valuta

De Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) beschermt consumenten tegen wisselkoersrisico’s bij het aangaan van een hypothecair krediet in een vreemde valuta. 

We spreken van een hypotheek in vreemde valuta als de valuta waarin de lening is uitgedrukt anders is dan: 

  • De valuta waarin de consument zijn inkomen ontvangt. 
  • De valuta waarin de consument zijn activa aanhoudt waaruit het krediet moet worden afgelost. 
  • De valuta van de lidstaat waar de consument zijn hoofdverblijf heeft. 

Als het bindende aanbod in een vreemde valuta is uitgedrukt, kan de consument vanaf het begin van de overeenkomst deze omzetten in de eigen of andere valuta. De consument kan ook een beroep doen op andere maatregelen die het wisselkoersrisico beperken. Denk aan het stellen van bovengrenzen of het geven van waarschuwingen.  

De consument moet regelmatig schriftelijk worden gewaarschuwd en worden gewezen op zijn rechten. Deze verplichting wordt sterker als door valutaschommelingen de maandlast of het uitstaande bedrag een bandbreedte van 20% overschrijdt.