Bindend kredietaanbod

Sinds de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) is een hypotheekofferte een bindend aanbod. Dat betekent dat de offerte geen voorbehouden mag bevatten. Een kredietgever zal daarom geen offerte uitbrengen, totdat alle documenten zijn beoordeeld en hij een positief oordeel heeft gegeven. 

Tijdens de kredietaanvraag kunnen er veranderingen optreden, zoals een wijziging in de rente. Om de consument tegen dit risico te beschermen, verstrekken veel kredietgevers aan het begin van de aanvraag een indicatief kredietvoorstel met een renteaanbod met een bepaalde geldigheid en een lijst van aan te leveren documenten.  

Na een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid verstrekt de kredietgever het kredietaanbod. Dit aanbod is bindend voor de kredietgever. De consument heeft hierna nog 14 dagen wettelijke bedenktijd. Zo kan hij eventuele andere aanbiedingen onderling vergelijken. Het bindende aanbod moet vergezeld zijn van een Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (ESIS). 

ESIS

Kredietverleners zijn in de precontracturele fase verplicht een Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (ESIS) te verstrekken. Dit informatieblad bevat belangrijke informatie over het krediet. Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) is daarin een belangrijk onderdeel. Het JKP vertegenwoordigt de totale kosten van het krediet. Dit maakt het mogelijk om verschillende aanbieders beter met elkaar te vergelijken. Ook het feit dat het ESIS er overal in de EU hetzelfde uit ziet, draagt daaraan bij.

Meer informatie over ESIS

  • Wet op het financieel toezicht: ESIS is verplicht 
  • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: ESIS is verplicht 
  • Artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Definitie JKP 
  • Bijlage B Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Formule JKP 
  • Artikel 4:33 Wet op het financieel toezicht: ESIS is verplicht 
  • Artikel 112d Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: ESIS is verplicht 
  • Bijlage K Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: ESIS-formulier