Berekening vergoedingsrente

Kredietverstrekkers bieden aan om jaarlijks een deel van de hypotheek boetevrij af te lossen. Als de aflossing hoger is dan dit boetevrije bedrag - bijvoorbeeld bij het oversluiten van de hypotheek - mag de kredietverstrekker een vergoeding eisen.  

In de Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) is geregeld dat deze vergoeding niet hoger mag zijn dan het financiële nadeel dat de kredietgever ondervindt. Het gaat dan meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend. De kredietverstrekker is daarnaast verplicht om de consument een berekening van de vergoeding te verstrekken, inclusief de aannames die hij heeft gemaakt om de hoogte van de vergoeding te bepalen. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een leidraad gepubliceerd waarin staat hoe het financiële nadeel bij vervroegde aflossing adequaat kan worden berekend.