Proef digitale inkomenstoets moet zorgen voor minder rompslomp bij woningtoewijzing

Vanaf 1 juni 2021 kunnen woningzoekenden sneller en veiliger gegevens over hun inkomen delen. De woningcorporatie of woonruimteverdeler gebruikt deze gegevens om te toetsen of iemand aanspraak mag maken op een sociale huurwoning.

De proef moet uitwijzen of het digitaal delen van de informatie via MijnOverheid meer gemak oplevert voor de woningzoekende. Voor woningcorporaties en woonruimteverdelers zorgt de nieuwe werkwijze voor minder administratieve lasten en minder kans op toewijzingsfraude door de meer betrouwbare inkomensinformatie.

Direct delen van informatie

Een woningzoekende moet nu nog een inkomensverklaring bij de Belastingdienst aanvragen, downloaden en weer versturen als hij in aanmerking wil komen voor een bepaalde woning. In de proef digitale inkomenstoets gaat dit via MijnOverheid. De woningzoekende logt hier in met DigiD en na het geven van toestemming worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld. Dit is eenvoudiger voor de woningzoekende kostenbesparend voor de corporatiesector en door de kleinere kans op fraude met vervalste inkomensverklaringen is de verdeling van woningen eerlijker.

Samenwerkende partijen

Het ministerie van BZK, Belastingdienst en Logius voeren deze proef samen met drie woningcorporaties en drie woonruimteverdelers in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam uit. Ook de koepel voor woningbouwcorporaties Aedes is betrokken. De proef duurt zo’n zes tot negen maanden. De evaluatie zal uitwijzen of de digitale inkomenstoets voor alle partijen een verbeterde werkwijze oplevert. Als dat zo is, ligt de landelijke invoering van de digitale inkomenstoets in het verschiet.

Lees het bericht op rijksoverheid.nl voor meer informatie