Prestatieafspraken op de kaart

ABF Research heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties op kaart gezet. Deze informatie is toegankelijk via de website www.prestatie-opkaart.datawonen.nl.

Overzicht

Op deze website ziet de bezoeker in een oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. Op deze kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen een gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Zo zijn vele combinaties van gemeente en daar werkzame corporaties zichtbaar.

Verdiepende informatie

De bezoeker van de website kan op iedere prestatieafspraak doorklikken en vindt dan meer informatie over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn, de mate waarin die afspraken concreet ingevuld zijn en tenslotte het onderliggende document (dat soms enkele pagina’s bevat, maar soms ook heel veel pagina’s). Deze website biedt niet alleen een overzicht van wie met wie waarover afspraken maakt, maar de onderliggende documenten kunnen ook inspiratiebron zijn om over vergelijkbare zaken afspraken te maken. Binnenkort zullen de afspraken uit 2019 over 2020 toegevoegd worden aan het systeem.